Sökning: "Elin Winberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Winberg.

 1. 1. Att utveckla elevers historiemedvetande om tid i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Winberg; Kajsa Gundmark; [2020]
  Nyckelord :grundskola; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; tidsuppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet har varit att få kunskap om unga elevers historiemedvetande och tidsuppfattning, då vi genom denna kunskap kan anpassa undervisningen efter hur eleverna utvecklar sitt historiemedvetande på bästa sätt. Genom att undersöka och sammanställa olika vetenskapliga källor har vi i denna kunskapsöversikt strävat efter att få svar på två frågor: Vad säger tidigare forskning om historiemedvetande hos elever i årskurs F-3 när det gäller tid? samt Hur kan man använda kunskapen om elevers historiemedvetande i sin undervisning? Detta har genomförts genom att undersöka redan existerande forskning utifrån frågeställningarna. LÄS MER

 2. 2. Global Codes and Local Conduct Corporate Codes of Conduct and the Roles, Collaboration and Relationship between Local Labor Actors in Indonesia

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eriksson; Johanna Winberg; [2011-08-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Existing research points both to the importance of local actors’ participation in the development and implementation of private regulation of workers’ rights (such as codes of conduct) and to the need for cooperation between unions and non-governmental organizations (NGOs). However, there is limited previous empirical research into the role of local actors in private regulation and previous research also shows that the collaboration and relationship between unions and NGOs can be rather complicated. LÄS MER