Sökning: "Elin andersson Malmö universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Elin andersson Malmö universitet.

 1. 1. Våga tänka hållbar mobilitet : En studie om utmaningar och stigberoende i Malmö stads arbete med hållbar mobilitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Elin Kindahl; Joakim Andersson; [2023]
  Nyckelord :Sustainable mobility; sustainable development; mobility; path dependency; City of Malmö; Hållbar mobilitet; hållbar utveckling; mobilitet; stigberoende; Malmö stad;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsens syfte är att undersöka och skapa förståelse för hur Malmö stad arbetar med hållbar mobilitet, hur det implementeras samt vilka utmaningar som kan uppstå. Detta för att öka kunskapen hos planerare med flera som behandlar frågor om hållbar mobilitet. LÄS MER

 2. 2. Temporära åtgärders demokratiska potential - En fallstudie av Naturmolnet i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Elin Andersson; [2023]
  Nyckelord :Temporary use; temporary urbanism; citizen participation; democracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Temporary use is a growing phenomenon within strategic planning (Bishop & Williams, 2012) and temporary use is common both in Sweden and internationally (Haugen, 2021). There are many indications that temporary use is being established as an integral part of the contemporary urban planning methodology (Ferreri, 2015). LÄS MER

 3. 3. Barnen, lagen och föräldrarna - en intressekonflikt : En studie om beslutsfattandet avseende upphörande av eller fortsatt vård enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alice Wärlstam; Elin Andersson; [2022]
  Nyckelord :Best interest of the child; cessation of care; continued care; court of law; LVU; parental perspective; themes in decision making.;

  Sammanfattning : The society that we are living in has a responsibility to make sure that no children suffer from violence or any type of neglect. All authorities in society, as well as the social services and decision-making agencies have an obligation to protect and prioritize the best interests of the child in all types of decisions concerning children. LÄS MER

 4. 4. Vinproduktion i Sverige. : Hur reflekterar vinproducenter kring vinproduktionens miljöpåverkan?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Elin Andersson; Nora Svensson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1999 godkändes Sverige som producent av kommersiella viner av EU. Vid vinproduktion uppstår miljöpåverkan genom användning av bekämpningsmedel och bevattning, tillverkningen av flaskor och transporter. LÄS MER

 5. 5. Geovisualisering: En rumslig representation av data

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Elin Andersson; Hanna Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Geovisualization; Spatial design; Geospatial data; Information visualization; IoT; Spatial data; Geovisualisering; Spatsial design; Geospatsial data; Rumslig design; Rumslig data; kartografi;

  Sammanfattning : Internet of things ger oss möjligheten att kunna identifiera, kontrollera och övervaka objekt över hela världen. För att mängden rådata som strömmar in ska kunna skapa mening och insikter till människan krävs det att den presenteras på rätt sätt. LÄS MER