Sökning: "Elin gergis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin gergis.

  1. 1. Motstånd i barnavården : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetaresarbete med vårdnadshavaren som gör motstånd

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Elin Gergis; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER