Sökning: "Elin nord"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Elin nord.

 1. 1. Socialarbetarens hjälpande hand – en stjälpande hand för den egna psykiska hälsan? : En studie om socialarbetares arbetsbelastning, psykiska ohälsa samt stöd på arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Moa Cöster; Elin Nord; [2021]
  Nyckelord :job support; mental health issues; social worker; workload; arbetsbelastning; arbetsplatsers stöd; psykisk ohälsa; socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan arbetsbelastning och psykisk ohälsa hos socialarbetare. Syftet var även att jämföra arbetsbelastning, psykisk ohälsa samt stöd i form av rollförväntningar, egenkontroll samt socialt stöd på arbetsplatser hos olika enheter inom socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Förskolans utomhusvistelse som undervisningsarena : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar utifrån spontan och planerad undervisning utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Bolin; Sara Nord; [2021]
  Nyckelord :Swedish preschool; preschool teacher; outdoor activities; teaching; the object of learning; förskola; förskollärare; utomhusvistelse; undervisning; lärandets objekt;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare ser på undervisning i samband med förskolans utomhusvistelse. I takt med att undervisningsbegreppet förstärkts i Läroplanen för förskolan (2018) anses det betydelsefullt att diskutera förskollärares uppfattningar om undervisning i samband med förskolans utomhusvistelse. LÄS MER

 3. 3. En studie av skador hos stolar från renässansen 1560-tal till biedermeier 1850-tal. : Ett arbete om sambandet mellan konstruktion, material och skadebild.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Elin Brolin Nord; [2018]
  Nyckelord :Swedish chairs; chairs; techniques; craftmanship; style; constructions; material; material choice; aesthetic; design; damages; mortise joint; conservation; conservator; furnitureconservation; ultimate chair; möbelkonservering; konstruktion; material; materialval; skadebild; skador; renässans; barock; rokoko; gutaviansk; empire; biedermeier; tillverkningstekniker; åtgärder; bevarande; konservering; stol; stolar; stolskonstruktioner; stilar; svagheter; styrkor; svenska; brister; hållbarhet; stilhistoria; den ultimata stolskonstruktionen;

  Sammanfattning : Through the selection of six representative typical Swedish chairs from each era, I present manufacturing techniques and how the craftsmanship has affected the style of the chairs over time. My main source material is the objects themselves. LÄS MER

 4. 4. Reliabilitetstestning av självskattningsformulär om tillämpning av beteendemedicin : Fysioterapeutstudenters self-efficacy, förberedelse och utfallsförväntningar för tillämpning av egenkartläggning och målsättning

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Caroline Johansson; Elin Jansson-Nord; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att leva med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Hedin; Therese Nord; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER