Sökning: "Elina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Elina Andersson.

 1. 1. Uthyrning av kläder- framtidens garderob?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elina Andersson; Emma Ericsson; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters insatser inom suicidprevention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Paulina Andersson; Elina Roos; [2019]
  Nyckelord :Inside perspective; Meaningfulness; Occupational therapy; Participation; Suicide; Arbetsterapi; Delaktighet; Inifrånperspektiv; Meningsfullhet; Suicid;

  Sammanfattning : Under 2017 avled 1,189 personer till följd av suicid i Sverige. Suicid är ett komplext problem och för att förebygga suicid krävs ett mångfacetterat angreppssätt. LÄS MER

 3. 3. Robotic Process Automation - Förändrar det sättet vi arbetar?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hanna Andersson; Elina Bruér; [2019]
  Nyckelord :Robotic Process Automation RPA ; Business processes; Change management; Implementing;

  Sammanfattning : Robotic Process Automation (RPA) är en allt mer framväxande teknologi och används i organisationer för att automatisera och effektivisera manuella affärsprocesser. Det finns en rad fördelar med att använda denna teknik. LÄS MER

 4. 4. Upplevd diskriminering vid arbetsrekrytering    : En experimentell studie av upplevd diskriminering i ett könsneutralt yrke beroende av den arbetssökandes namn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Helena Strömberg; Elina Carlén; [2018]
  Nyckelord :könsdiskriminering; könsneutralt namn; prototypisk diskriminering; same gender bias diskriminering;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de mest jämställda länder i världen när det kommer till arbetsmarknaden mellan kvinnor och män (Magnusson, 2002). Omfattande fältexperiment (Carlsson & Sinclair, 2017)  har visat att det förekommer mycket lite diskriminering utifrån kön när män och kvinnor med motsvarande meriter söker samma tjänster. LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk information ur ett internt perspektiv : En kvalitativ studie ur både företags och anställdas perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Johanna Andersson; Elina Karlsson-Alalahti; [2018]
  Nyckelord :Stakeholder; employee; economic information; communication; knowledge gap; information gap.; Intressent; anställd; ekonomisk information; kommunikation; kunskapsgap; informationsgap.;

  Sammanfattning : Ekonomisk information är användbar för samtliga företag och deras intressenter som beslutsunderlag och för att ge information om företagets ekonomiska ställning. Företag måste ta hänsyn till de olika intressenternas informationsbehov och intressen med den ekonomiska informationen för att kunna förse samtliga intressenter med relevant information. LÄS MER