Sökning: "Elina Berg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Elina Berg.

 1. 1. Trolland

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elina Terese Jansson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Solna; Tove Jansson; Massivträ; Pyramidtak; Trapplopp; Sekvens; Sagor;

  Sammanfattning : Sagor har under alla tider varit verktyg för att underhålla, inspirera och utbilda speciellt barn. För många av oss har sagan spelat en central och viktig roll i vår uppväxt och från dom har vi minnen som aldrig försvinner. Vi minns rytmen i texten, färgerna i bilden eller personen som berättade dom. LÄS MER

 2. 2. Matvanor bland anställda vid Västerbottens läns landsting : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elina Berg; Christina Engström; [2012]
  Nyckelord :Matvanor; livsmedelsval; måltidsordning; matsituation;

  Sammanfattning : Bakgrund Dåliga matvanor är en viktig bakomliggande orsak till sjukdomsbördan i Sverige och undersökningar har visat att arbetsplatsen är en bra plattform att förbättra matvanorna för att främja hälsan hos befolkningen. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur matvanorna ser ut bland de anställda samt hur matsituationen är på olika arbetsplatser inom Västerbottens läns landsting. LÄS MER

 3. 3. Smittad av HIV : ett liv i berg och dalbana : litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Heli Camara; Satu Elina Martorell; [2011]
  Nyckelord :HIV; care; experience; illness; psychosocial; HIV; omvårdnad; upplevelse; ohälsa; psykosocial;

  Sammanfattning : Hiv-infektion är en sjukdom som drabbar människor runt om i världen. Sjukdomen är livslång och påverkar alla aspekter i den Hiv-smittades vardag. Stigmatisering och moraliska attityder mot de Hiv-smittade i samhället är vanligt då sjukdomen vanligen sätts ihop med sexualitet och utsatta grupper i samhället. LÄS MER

 4. 4. Regioner i förändring - En komparativ studie av de svenska och danska strukturreformerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elina Berg; [2007]
  Nyckelord :Regionalisation; Regions; Denmark; Reterritorialisation; Ansvarskommittén; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to critically investigate how to understand the regional transformations that are occurring in Sweden and Denmark. At a higher level of abstraction the results can be generalised to a wider context and I have found that there is an ideological hegemony that explains the regional transformation. LÄS MER

 5. 5. Flöden över Öresund En studie av beslutsprocessen som ledde fram till ett samarbete mellan Lunds och Frederiksbergs kommun

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elina Berg; Emelie Carlsson; [2006]
  Nyckelord :Garbage Can; beslutsprocess; Lund; Frederiksberg; window of opportunity; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker förstå beslutsprocessen som resulterade i att Lunds och Frederiksbergs kommun fattade beslutet om att samarbeta. Beslutsprocessen resulterade i ett informellt samarbete, och söks förstås med hjälp av Cohen, March och Olsens Garbage Can-modell, och Kingdons window of opportuntity (möjlighetsfönster). LÄS MER