Sökning: "Elina Bergström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elina Bergström.

 1. 1. Bakom Kulisserna : En begreppshistorisk analys av begreppen ras och kultur i Vägen Framåt, 1946 – 1949

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elina Bergström; [2019]
  Nyckelord :Fascism; ras; kultur; begreppshistoria; Nysvenska rörelsen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Primärt träningsberoende och dess relation till Neuroticism, Psykologisk träningsmotivation och Stress

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elina Bergström; Chantell Sundström; [2019]
  Nyckelord :Exercise dependence; primary exercise dependence; secondary exercise dependence; personality; neuroticism; psychological exercise motivation; stress; Träningsberoende; primärt träningsberoende; sekundärt träningsberoende; personlighet; neuroticism; psykologisk träningsmotivation; stress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”DET FINNS INGET ROMANTISKT MED EN PDF” En kvalitativ studie av svenska studenters attityder och inställningar till kurslitteratur i e-boksformat.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elina Hellmark; Cecilia Jonsson; [2016-02-11]
  Nyckelord :e-bok; studenter; kurslitteratur; inställning; attityd; socialisation; meningsskapande; kognitiva processer; affektiva processer;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet. LÄS MER