Sökning: "Elina Danhäll"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elina Danhäll.

 1. 1. Är samverkan mellan hemsjukvård och mobila specialistteam nyckeln till hållbar vård utifrån patientperspektivet? : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elina Danhäll; Emma Telléus; [2019]
  Nyckelord :mobil närvård; mobila specialistteam; hemsjukvård; samverkan; patientcentrerad vård; patientperspektiv; helhetssyn;

  Sammanfattning : Allt fler patienter med komplexa vårdbehov vårdas idag i hemmet. I takt med den allt mer avancerade vården ses brister i samordning av patientens vård då vanligtvis många vårdgivare är inkopplade men ingen tar ett helhetsansvar. Mobil närvård har då skapats med mobila specialistteam som utgår ifrån närliggande sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att överleva en cancerdiagnos i unga år : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elina Danhäll; Miriam Sakhri; [2015]
  Nyckelord :canceröverlevare; cancer; ungdomar; unga vuxna; upplevelse; livskvalité; sena effekter;

  Sammanfattning : Cancer är den ledande orsaken till sjukdomsrelaterad död hos unga individer mellan 15-24 år. Detta är en tid som präglas av fysisk och psykisk utveckling, då unga söker efter identitet och självständighet. LÄS MER