Sökning: "Elina Hagström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elina Hagström.

  1. 1. Mat till första barnet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Agnes Sjöberg; Elina Hagström; [2020-08-05]
    Nyckelord :Matintroduktion; Förstagångsföräldrar; BVC; Self-efficacy Theory; Hälsofrämjande; Kostvetenskap;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 30 (inklusive bilagor)Termin/år: VT 2020.... LÄS MER