Sökning: "Elina Long"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Elina Long.

 1. 1. VILKA ”KUNGAR” VILL VI HA PÅ VÅRA GATOR OCH TORG? En kulturanalytisk studie av två offentliga monument i Göteborg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elina Vidarsson; [2019-10-10]
  Nyckelord :Auktoriserad kulturarvsdiskurs; offentliga rum och platser; monument Kopparmärra; Shoreline-stenen; diskursanalys;

  Sammanfattning : Key words: Authorized heritage discourse, public rooms and places, monuments, Kopparmärra, Shoreline-stenen, discourse analysis.... LÄS MER

 2. 2. When Traditional Power Structures are Trembling : A qualitative analysis of aid agencies focus on gender roles and contribution to potential changes in those following the earthquakes in Nepal 2015.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elina Hedman; [2019]
  Nyckelord :Disaster; gender; women; vulnerability; humanitarian aid; earthquake; Nepal; empowerment; window of opportunity; double disaster; qualitative content analysis.;

  Sammanfattning : This thesis examines how and to what extent humanitarian aid organizations strategically focus on gender roles following disasters, and how they contribute to potential changes in gender roles. The case selected for the study is Nepal after the 2015 earthquakes where the reports of four international humanitarian aid organizations were examined through a qualitative content analysis. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters insatser inom suicidprevention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Paulina Andersson; Elina Roos; [2019]
  Nyckelord :Inside perspective; Meaningfulness; Occupational therapy; Participation; Suicide; Arbetsterapi; Delaktighet; Inifrånperspektiv; Meningsfullhet; Suicid;

  Sammanfattning : Under 2017 avled 1,189 personer till följd av suicid i Sverige. Suicid är ett komplext problem och för att förebygga suicid krävs ett mångfacetterat angreppssätt. LÄS MER

 4. 4. Attraktionen hos rekrytering- och bemannningsföretag : "Människor väljer sina varumärken på samma sätt som de väljer sina vänner"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emma Sjölund; Elina Landqvist; Gabriella Lodin; [2018]
  Nyckelord :Human resource management; rekrytering; rekryteringsprocess; rekryteringskanaler; employer branding; employer attractiveness; employer image; rekrytering- och bemanningsföretag.;

  Sammanfattning : Background: Hiring the right people requires a well-executed recruitment process. How candidates choose a company is determined mainly by the company's reputation. To attract the best candidates, companies must work long-term with employer branding as well as to be aware of what attracts the prominent generation. LÄS MER

 5. 5. Hassel i gotländska ängen. Samband mellan historiskt hasselbruk och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elina Ambjörnsson; Max Lindgren; [2017-06-13]
  Nyckelord :hazel; biodiversity; intangible cultural heritage; environmental management; long-horned beetles; hassel; biologisk mångfald; immateriellt kulturarv; naturvård; långhorniga skalbaggar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård, 15 hp, 2017.... LÄS MER