Sökning: "Elina Mattsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elina Mattsson.

  1. 1. Partiet som kom in i värmen - En kvantitativ undersökning av hur gestaltningen av det populistiska partiet Sverigedemokraterna har förändrats över tid

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Hannah Attefall; Elina Mattsson; Charlotte Månsson; [2023-03-10]
    Nyckelord :Populism; Sverigedemokraterna; gestaltningsteorin; morgontidning; kvällstidning; journalistik; radikal höger;

    Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore how the Swedish populist party, the Swedish Democrats, have been framed in the morning newspapers and in the evening newspapers one week before the Swedish election 2010 and 2022. By doing this we want to see if and how newspapers have changed the way they frame a populistic party as the Swedish Democrats has achieved major parliamentary success. LÄS MER