Sökning: "Elina Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Elina Nilsson.

 1. 1. Ordlöv och barrbokstäver : Mening och materialitet i fyra bilderböcker från 00- och 10-tal

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sarah Nordgren; [2020]
  Nyckelord :Meaning; Materiality; Picture books; Performativity; Eve Kosofsky Sedgwick; Karen Barad; Maria Nikolajeva; Elina Druker; Gittan och Gråvargarna; I skogen; Vem ser Dim?; Vi blåste bort ibland; Pija Lindenbaum; Eva Lindström; Maria Nilsson Thore; Viveka Sjögren; Semiotics; Diffraction; Picture; Text; Paratext; Mimesis; Picture book theory; Iconicity; Reader; Mening; Materialitet; Bilderböcker; Performativitet; Eve Kosofsky Sedgwick; Karen Barad; Maria Nikolajeva; Elina Druker; Gittan och gråvargarna; I skogen; Vem ser Dim?; Vi blåste bort ibland; Pija Lindenbaum; Eva Lindström; Maria Nilsson Thore; Viveka Sjögren; Semiotik; Diffraktion; Bild; Text; Paratext; Mimesis; Bilderboksteori; Ikonicitet; Läsare;

  Sammanfattning : This essay aims to understand how meaning and materiality work in four picture books from the 00s and 10s; Gittan och gråvargarna by Pija Lindenbaum, I skogen by Eva Lindström, Vem ser Dim? by Maria Nilsson Thore and Vi blåste bort ibland by Viveka Sjögren. The essay uses two theoretical works about picture books: Bilderbokens pusselbitar by Maria Nikolajeva and Modernismens bilder – Den moderna bilderboken i Norden by Elina Druker. LÄS MER

 2. 2. User perception of new ICT in risk management : A Swedish Case study in construction

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Elina Nilsson; Emelie Löfquist; [2020]
  Nyckelord :Information Management; Information and Communication Technology; Risk management; Digitalization; Informationshantering; Informations- och kommunikationsteknik; Riskhantering; Digitalisering;

  Sammanfattning : The construction industry today is entirely dependent on the work of projects and these projects are associated with a numerous amount of risks. In order to manage and control these risks, research has shown that efficient strategies are needed, thus, to be able minimize different deviations throughout the entire project life cycle. LÄS MER

 3. 3. Anställningsotrygghet, upplevt psykiskt välmående och socialt samspel bland anställda inom livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Nilsson; Marie Tuvesson; Elina Rietz; [2020]
  Nyckelord :Job insecurity; experienced mental well-being; social support between colleagues; employment situation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine if there is a covariance between job insecurity and the experienced mental well-being with the factor social interaction between co-workers as a mediating effect. This was studied through a web survey where experienced mental well-being, social interaction and job insecurity was measured with construct validated surveys. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors hälsa efter sexuella övergrepp : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Jigered; Martina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sexual abuse; physical and psychological health; experiences; women; Sexuella övergrepp; fysisk och psykisk hälsa; upplevelser; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla har rätt till att bestämma över sin egen kropp och sin sexuella hälsa. Likväl utsätts kvinnor världen över för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan användas som ett vapen för att begränsa kvinnans egna val och hennes liv. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av lyxighet gällande design på en webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Harald Graf Morin; Adam Moberg; Elina Jonsson; Felix Hedén; Nathalie Elsässer; Oscar Wester; Sara Nilsson; Simon Henriksson; Teodor Lennmark; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Luxury; Design; BLI-scale; Luxury e-commerce design; Kluge;

  Sammanfattning : The luxury segment has been late in its technology adaptation even though e-commerce, and the importance of internet presence, has increased. To succeed the conversion, traders need to know how to keep the customers perception of luxury on a webpage. LÄS MER