Sökning: "Elina Thorslund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elina Thorslund.

 1. 1. BETYDELSEN AV SKRIDSKOÅKNING I VERKSAMHETEN FUNKI FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elina Thorslund; [2022-02-02]
  Nyckelord :Fysioterapi; skridskoåkning; barn; funktionsvariation; fysisk aktivitet; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktivitetsnivån för barn och ungdomar med funktionsvariation är i Sverige ungefär 50 % lägre än Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Det finns således ett behov att utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsvariation. LÄS MER

 2. 2. Facebook och Snapchats behandling av personuppgifter efter GDPR förordningens införande : en kvantitativ studie om användarnas attityder kring tillit, transparens och personlig integritet/säkerhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Felicia Persson; Annika Rydén; Elina Svensson; Malin Thorslund; [2019]
  Nyckelord :GDPR; trust; privacy; security; transparency; Facebook; Snapchat; processing; personal data; GDPR; tillit; integritet; säkerhet; transparens; Facebook; Snapchat; bearbetning; personuppgifter;

  Sammanfattning : Läsare till denna studie får ta del av en undersökning där sociala medieföretagen Facebook och Snapchat står i fokus. Syftet för denna studie var att undersöka användare av Facebook och Snapchats attityder gällande hanteringen av personlig integritet/säkerhet, transparens och tillit. LÄS MER

 3. 3. En grupp elitidrottares upplevelser av smärta och strategier för att träna med smärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Elina Thorslund; Malin Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Pain; athletes; coping strategies; training;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund På grund av prestationskrav kan elitidrottare utsätta sig för att träna trots hög smärtintensitet. Flertalet kvantitativa studier har undersökt vilka copingstrategier som används av idrottare med smärta. Däremot är elitidrottares egna upplevelser av smärta ännu ett outforskat område. LÄS MER