Sökning: "Elinor Åred"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elinor Åred.

  1. 1. KVINNORS KUNSKAP OM FYSIOTERAPI VID GRAVIDITETSRELATERADE BESVÄR. En enkätundersökning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Sofia Smedberg; Elinor Åred; [2021-11-18]
    Nyckelord :Fysioterapi; graviditet; kunskap;

    Sammanfattning : Den fysioterapeutiska professionens uppdrag är att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande. Forskningsområdet kvinnohälsa är mer omfattande nu än tidigare och idag är rekommendationerna för fysioterapeutisk behandling vid graviditetsrelaterade besvär fler. Trots detta behövs mer evidens och riktlinjer. LÄS MER