Sökning: "Elinor Östlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elinor Östlund.

  1. 1. ”VÄLKOMMEN HEM” eller ”Varmt välkommen till vår levande, öppna citykyrka i Örebro!” : -    En komparativ analys om identifikation på två församlingars hemsidor.

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Elinor Östlund; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER