Sökning: "Elinor Forsberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elinor Forsberg.

 1. 1. Att leva med bröstcancer : Närståendes upplevelser efter att en familjemedlem fått diagnosen bröstcancer- en systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elinor Segerberg; Agnesa Bajraktari Hoti; [2016]
  Nyckelord :Närstående; Upplevelser; Bröstcancer; Coping;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Vid diagnos är det inte bara kvinnan som drabbas utan även närstående. Detta kan skapa obalans i det vardagliga livet vilket även påverkar hela familjens välbefinnandet. LÄS MER

 2. 2. Kultursponsring - Att skapa och utveckla relationer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Hagströmer; Filip Göransson; Elinor Forsberg; [2007]
  Nyckelord :Kultursponsring; relationer; utbyte; motiv; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det finns många olika motiv för företag att sponsra kultur men kulturinstitutioner har dåligt utvecklade erbjudandestrategier för att framhäva hur företag gagnas av samarbetet. Mellanhänder med nisch mot kultursponsring kan etableras för att marknadsföra kulturinstitutioner mot potentiella sponsorer. LÄS MER

 3. 3. Förväntningarnas Spänning - Förstalinjechefer i tjänsteföretag samt varuproducerande företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Lundström; Elinor Forsberg; Kristina Härdelin; Max Emilson; [2006]
  Nyckelord :Förväntning; Förstalinechef; Tjänsteföretag; Varuproducerande företag; Linda Hill; utfall; Grönroos; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Fem Nyckelord: Förstalinjechef, förväntningar, utfall, tjänsteföretag, varuproducerande företag. Syfte: Att öka kunskapen om skillnaden mellan förstalinjechefens förväntningar inför den första chefspositionen och vad verkligheten sedan visar sig kräva. LÄS MER