Sökning: "Elinor Love"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elinor Love.

 1. 1. Barnmorskors och undersköterskors upplevda arbetssituation i samband med barnafödsel : Fokusgruppsintervjuer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elinor Segerberg; Veronica Svensson; [2020]
  Nyckelord :Midwife; auxiliary nurse; experience; work situation; Barnmorska; undersköterska; upplevelse; arbetssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnafödsel är en naturlig livshändelse som symboliserar en viktig del i livet för många kvinnor. Förlossningsupplevelsen är för många föräldrar en stor upplevelse som kvarstår under lång tid. LÄS MER

 2. 2. What Makes a Happy Marriage? : A Study of Choice in Four Jane Austen Novels

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Gao Yishen; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to show how important both the outward and inward factors are in decision-making process in relation to marriage in the four novels Sense and Sensibility, Emma, Pride and Prejudice and Mansfield Park. The argument was that all Austen’s novels revolve around the balance of all external and internal factors. LÄS MER