Sökning: "Elinor Täng"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elinor Täng.

  1. 1. De dömdas öde : en rättsmedicinsk tolkning av skeletala skador från avrättningsplatsen Galgberget i Visby

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

    Författare :Elinor Täng; [2010]
    Nyckelord :Execution; Injuries; Osteology; Galgberget; Visby; Gotland;

    Sammanfattning : This scientific essay contains an interpretation of injuries caused by weapons and traumas on the bones from the execution site Galgberget in Visby, Gotland. The site was used from about the 13th century to 1845 AD. The purpose is to examine the injuries and describe them, also to investigate what may have generated them. LÄS MER