Sökning: "Elionor Bornström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elionor Bornström.

 1. 1. Från sexualundervisning till sexualitet, samtycke och relationer : En dokumentstudie av läroplanens historia för barn och ungdomar 9–13 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elionor Bornström; Elin Kalmerlind; [2021]
  Nyckelord :sexualundervisning; sexualitet; sex och samlevnad;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain knowledge about the curriculum's development of the subject area sex and cohabitation for children and young people aged 9-13. Previous research reports the importance of the substance for humans and to some extent how it has developed. LÄS MER

 2. 2. FÖREKOMSTEN AV MATEMATISKA PROBLEM I LÄROBÖCKER : En dokumentstudie av två läroböcker i matematiken för årskurs fem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elionor Bornström; Elin Kalmerlind; [2020]
  Nyckelord :problemlösning; matematik; läroböcker; årskurs 5;

  Sammanfattning : Denna studie har syftet att få kunskap om hur stor andel av uppgifterna som kan klassas som matematiska problem i två matematikböcker för årskurs fem. Tidigare forskning visar att det finns få matematiska problem i de matematiska läroböckerna i både grundskola och gymnasium. LÄS MER