Sökning: "Elisa Davidsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elisa Davidsson.

 1. 1. Nurses' experiences of working with Prevention of Mother-to-Child transmission of HIV : A minor field study in the Rufiji district of Tanzania

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kajsa Davidsson; Elisa Torstensson; [2018]
  Nyckelord :PMTCT; MTCT; prevention of HIV; nursing; counseling; qualitative content analysis; Tanzania; minor field study;

  Sammanfattning : This study is a Minor Field Study and is funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). At the end of 2016 there were 1.4 million people living with HIV in Tanzania; That same year approximately 55.000 people were newly infected with the disease. LÄS MER

 2. 2. Kundhantering inom elbranschen : En fallstudie av Fortum och Telge Energi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Nermina Ganic; Elisa Davidsson; [2006]
  Nyckelord :kundhantering; kundrelationer; kundnöjdhet; kundlojalitet; monopolföretag;

  Sammanfattning : Problemet som denna uppsats behandlar är vilka faktorer som är av betydelse för stora svenska elhandelsbolag idag, när det gäller kundnöjdhet.När man talar om elbolag idag, är det missnöjda kunder som oftast blir det främsta samtalsämnet. LÄS MER