Sökning: "Elisa Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisa Svensson.

  1. 1. Utvärdering av olika diagnostiska metoder för infektioner med bovint coronavirus hos nötkreatur

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Daniel Svensson; [2005]
    Nyckelord :bovin; corona; virus; PCR; ELISA; diagnostik; nötkreatur; kalvdiarré; vinterdysenteri;

    Sammanfattning : This paper shortly describes the coronavirus family, bovine corona viruses (BCV) properties and two diseases that BCV causes, winter dysentery and calf diarrhoea. The purpose of the study was to compare different diagnostic methods to detect BCV. Different methods are discussed, PCR, ELISA, immunofluorescense and virus isolation. LÄS MER