Sökning: "Elisabet Andren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabet Andren.

  1. 1. Antibiotikaordination vid Tandvårdshögskolan i Malmö under åren 2015-2017

    Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

    Författare :Elisabet Andrén; Carola Nguyen; [2019]
    Nyckelord :antibiotic prescriptions; antibiotikaförskrivning; tandvård; Antibiotic Prophylaxis;

    Sammanfattning : Antibiotika är ett viktigt läkemedel vid behandling av orala infektioner orsakade av bakterier. Läkemedelsverkets riktlinjer ska fungera som stöd och vägledning för tandläkare angående ordination av antibiotika. LÄS MER