Sökning: "Elisabet Bäst"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Elisabet Bäst.

 1. 1. Kandidatuppsats i tolkning : Tolkning av svåra samtal i vården

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Elisabet Hägglund; [2017]
  Nyckelord :medical interpreting; vicarious trauma; support; health care; interpreter; sjukvårdstolkning; överfört trauma; stöd; sjukvård; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tolkar som arbetar med kontakttolkning t.ex. inom sjukvården utsätts ofta för storapåfrestningar (Baistow 2000 redovisad av Valero-Garcés 2005). Att tolka traumatiska berättelser omtortyr kan återuppväcka minnen hos en tolk som själv varit utsatt för detta. LÄS MER

 2. 2. Experiment och inlärning  : Experiment som metod för inlärningsstudier 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Elisabet Andersson; [2016]
  Nyckelord :Experiments; learning; manufacture; Cultural transmission theory; Chaîne Opératoire; Experiment; lärande; tillverkning; kulturell transmissionsteori; Chaîne Opératoire;

  Sammanfattning : Humans are curious beings. We investigate and explore. We experiment and learn from them. But that process of learning is not very easy to study. LÄS MER

 3. 3. Hur går det till att lära sig svensk ordföljd? En studie av hur polska elever utvecklar svenskt skriftspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ewa Pawlowska; [2013-01-23]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordföljd; V-2 språk; polska; transferhypotesen; processbarhetsteorin;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA133Vårterminen 2012Handledare: Elisabet Engdahl.... LÄS MER

 4. 4. Basalmetabolism hos barn och ungdomar med cystisk fibros : En jämförande studie av uppmätta och beräknade basalmetabolismvärden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emilie Andersson; Elisabet Edbom; [2011]
  Nyckelord :Cystic fibrosis CF ; Basal metabolic rate BMR ; indirect respiratory calorimetry; Cystisk fibros CF ; Basalmetabolism BMR ; indirekt respiratorisk kalorimetri;

  Sammanfattning : Objective: The aim of this study was to compare equations used to calculate BMR to values of BMR obtained from measurements in order to determine the most suitable equation to be used on children and adolescents with CF.Design: The participants where children and adolescents with CF. LÄS MER

 5. 5. Bara man har föräldrarna med sig! : Om samverkansprocessen vid övergången från förskolan till förskoleklass och lärarnas förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd i respektive verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Elisabet Proos; Anette Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förhållningssätt; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att undersöka vilka variationer det kan finnas i förskolans respektive grundskolans lärares förhållningssätt kring barn i behov av särskilt stöd, samt hur samverkansprocessen fungerar vid övergången från förskola till förskoleklass. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring styrdokument, barn i behov av särskilt stöd, förhållningssätt och samverkan. LÄS MER