Sökning: "Elisabet Björkman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabet Björkman.

  1. 1. Sållas agnarna från vetet?

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

    Författare :Elisabet Söderberg Björkman; [2007]
    Nyckelord :Cooling down; Studie- och yrkesvägledning; Rörelsehinder; Studie- och yrkesval; Handikapp;

    Sammanfattning : Rapporten handlar om rörelsehindrades studie- och yrkesval och deras erfarenheter av studie- och yrkesvägledningen under studieåren. Undersökningens syfte är att visa på om respondenterna utsatts för ”cooling down” av sina studie- och yrkesvägledare. Den har genomförts medelst nio intervjuer med unga rörelsehindrade personer. LÄS MER