Sökning: "Elisabet Drugge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabet Drugge.

  1. 1. Minnesväskor och Per-Albintorp : En jämförande studie över Norrbottens museums och Jamtlis sätt att samarbeta med äldrevården

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Elisabet Drugge; [2012]
    Nyckelord :Kollektivt minne; länsmuseer; äldrevård; museiföremål.;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur två länsmuseer samarbetar med äldrevården. Anledningen till att jag valde detta ämne var att jag upplever att äldre personer och äldreboenden sällan diskuteras i litteraturen och undervisningen. LÄS MER