Sökning: "Elisabet Heina"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elisabet Heina.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Elisabet Heina; [2013]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; anestesi; arbetsmiljö; miljö;

  Sammanfattning : Inom anestesiverksamheten ställs det höga krav på att arbetsmiljön skall vara av god kvalitet, patientsäker och att behoven av verksamhet samt medarbetarna skall vara tillgodosedda. Utformningen av operationssalen ska ha minimal påverkan på säkerheten som för välbefinnandet av de som vårdas i operationssalen och för de som arbetar där. LÄS MER

 2. 2. Ny på jobbet : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Elisabet Heina; Charlotte Johansson; [2009]
  Nyckelord :feedback; nyutexaminerad; sjuksköterska; upplevelser; stöttning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Sjuksköterskan har ett brett kompetensområde med stort ansvar. Den nyutexaminerade sjuksköterskan behöver en god introduktion, där möjlighet att uppöva sin yrkesskicklighet finns. LÄS MER