Sökning: "Elisabet Jakab"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabet Jakab.

  1. 1. Kungsparkens historia : Malmös första offentliga park

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Elisabet Jakab; [2015]
    Nyckelord :Kungsparken; Malmös första offentliga park; A. C. Holm; Borgmästare Malmborg; Slottsparken;

    Sammanfattning : Min förhoppning är att denna uppsats kan bidra till att man framöver är noggrannare med att göra en djuplodande förundersökning av parker innan man gör tillägg och radikala förändringar på en så betydelsefull plats som Kungsparken, och att det visas respekt för historien. Jag tror att noggrannare dokumentation över vilka åtgärder som görs i en park, och varför de görs, kan förhindra att onödiga och opassande ingrepp görs i våra parker. LÄS MER