Sökning: "Elisabet Landh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabet Landh.

  1. 1. På spaning efter delaktighet : En fallstudie om barns delaktighet i förskoleklass och på fritidshem.

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Skola på vetenskaplig grund; Högskolan i Jönköping/Skola på vetenskaplig grund

    Författare :Susanne Zettervall; Elisabet Landh; [2015]
    Nyckelord :Förskoleklass; fritidshem; delaktighet;

    Sammanfattning : Delaktighet är ett begrepp som är av stor betydelse i den dagliga verksamheten i skolan. Det är viktigt att få tillhöra och vara del av en kontext. Syftet med denna fallstudie är att upptäcka och förstå hur pedagoger erbjuder barn delaktighet i förskoleklass och på fritidshem. LÄS MER