Sökning: "Elisabet Salenborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabet Salenborg.

  1. 1. Sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med närstående i samband med familjemedlems livshotande sjukdom eller plötsliga död : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Elisabet Salenborg; Elin Sjöström; [2016]
    Nyckelord :Information; Livshotande sjukdom; Möte; Närstående; Plötslig död;

    Sammanfattning : BakgrundFamilj och närståendes liv förändras drastiskt vid en familjemedlems livshotande sjukdom eller plötsliga död. Livshotande sjukdomstillstånd kan vara hjärtinfarkt eller trauma. Känslor och reaktioner skiljer sig åt hos närstående och det går inte att förutse hur de kommer att reagera. LÄS MER