Sökning: "Elisabet Strid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabet Strid.

  1. 1. Faktorer som har betydelse för sårläkning och nutritionsstatus hus äldre med kroniska bensår

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU)

    Författare :Elisabet Strid; [2002]
    Nyckelord :Bensår; Nutrition;

    Sammanfattning : .... LÄS MER