Sökning: "Elisabet Sundberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elisabet Sundberg.

 1. 1. “Alla platsar ju inte i skolmiljön om man säger så” En undersökning om hur fritidslärare talar om barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Åsa Håkansson; [2018]
  Nyckelord :fritidshem; normer; socialkonstruktivism; tolerans;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur fritidslärare talar om barn utifrån normer och tolerans. I läroplanen för grundskolan står det att skolans värdegrund och uppdrag är en likvärdig utbildning (Skolverket rev. LÄS MER

 2. 2. Granskning av avancerade pyrolysprocesser med lignocellulosa som råvara – tekniska lösningar och marknadsförutsättningar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Elisabet Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Fast pyrolysis; slow pyrolysis; pyrolysis oil; commercial process; lignocellulose; Snabb pyrolys; långsam pyrolys; pyrolysolja; kommersiell process; lignocellulosa;

  Sammanfattning : När befolkningsmängden ökar och teknisk och ekonomisk utveckling sker så påverkas även energianvändningen. Detta ställer krav på att energitillförseln är säker, stabil och hållbar. LÄS MER

 3. 3. Mapping articulatory parameters on formant patterns : From articulations to acoustics non-stop

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för fonetik

  Författare :Elisabet Eir Cortes; [2010]
  Nyckelord :Area function; articulation; articulatory parameters; acoustics; formants; inverse problem; jaw; larynx; lips; multiple regression analysis; pharynx; phonetics; principal component analysis; tongue; X-ray;

  Sammanfattning : The traditional way of estimating the formant frequencies from articulatory data presupposes knowledge of how the vocal tract cross-sectional area varies for a given articulatory shape (Fant 1960/1970). Accordingly, in order to derive the formant pattern of a given articulation, the three-dimensional shape of the vocal tract (VT) needs to be known. LÄS MER