Sökning: "Elisabet Sundström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elisabet Sundström.

 1. 1. Lärares möte med verbalt särskilt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Elisabet Björnfot Sundström; Marie-Louise Nygren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aspekter på tystnaden i terapirummet : Intervjustudie med psykodynamiska psykoterapeuter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Elisabet Sundström; [2016]
  Nyckelord :Psykoterapi; tystnad; psykoterapeuters erfarenheter; hantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva erfarna psykoterapeuters erfarenheteroch hantering av tystnad i terapirummet. Tre intervjuer genomfördes och analyserades medhjälp av tematisk analys. LÄS MER