Sökning: "Elisabet Törnered"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elisabet Törnered.

 1. 1. Identifiering av potentialer för varuflödesoptimering

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elisabet Törnered; Olivia Birgersson Asp; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trots att det hos Arla pågår kontinuerliga förbättringsarbeten för att uppnå kortare, färre och mer fullastade transporter, tar transporterna ibland omvägar, gör onödiga stopp, går dubbelt eller med lägre fyllnadsgrad än önskvärt. Med en tydlig visuell överblick där logistikflöden synliggörs och relateras till KPI:er skulle sådana problem kunna upptäckas och hanteras. LÄS MER

 2. 2. Design av tvättmaskiner för ökad cirkularitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Olivia Asp Birgersson; Elisabet Törnered; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med dagens ekonomiska tillväxt stiger levnadsstandarden i samhället samtidigt som konsumtionstakten ökar, vilket leder till att jordens resurser förbrukas i ett allt högre tempo. Till följd av detta börjar riskerna med den traditionella, linjära ekonomin uppmärksammas i allt högre grad, då den utgår från att tillgången till dessa resurser är obegränsad. LÄS MER