Sökning: "Elisabet T M Holmstedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elisabet T M Holmstedt.

 1. 1. Idioten. Romanen om den goda människan : Furst Mysjkin som den gestaltade idén om godhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Elisabet T M Holmstedt; [2014]
  Nyckelord :Dostojevskij; Idioten; kunskapsbegreppet; Kant; Namli; dårskapsfilosofi; Fedotov; rysk-ortodox tradition; västerländsk idealism; kenotisk etik; apofatisk teologi; personalism; semiotik; ikonteologi; Dionysios Areopagita; narratologi; intertextualitet; Genette; Johannesevangeliet; religiös existentialism; kronotopen; Bachtin; dialogen; Skönheten kan rädda världen .; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En studie om godhetens idé, gestaltad i karaktären furst Mysjkin i Fjodor Dostojevskijs roman Idioten. Teoretisk utgångspunkt för analysen av romanens etiska och religiösa innehåll är västerländsk idealism och rysk-ortodox tradition. LÄS MER

 2. 2. Edith Södergran och hennes ryska tradition

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Språk- och litteraturcentrum

  Författare :Elisabet T M Holmstedt; [2011]
  Nyckelord :Edith Södergran; modernism; estetisk idealism; messianism; Sankt Petersburg; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Edith Södergran är banbrytande för den lyriska modernismen i Norden. Hon föds i S:t Petersburg som tredje generationens invandrare på mödernet, får sin utbildning i denna stad, bor i Raivola på Karelska näset och är medborgare i det ryska storfurstendömet Finland. Uppsatsen undersöker hur den ryska miljön avspeglas i hennes texter. LÄS MER

 3. 3. Existens och tradition i Hitom himlen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Elisabet T M Holmstedt; [2010]
  Nyckelord :Stina Aronsson; Hitom himlen; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER