Sökning: "Elisabeth Akestam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Akestam.

  1. 1. ”Det är verkligen slöseri med lärarens redan snäva tid”

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Elisabeth Akestam; [2020-07-01]
    Nyckelord :Profession; grundskollärare; kvalitativt arbete; semi-kvalitativt arbete; icke-kvalitativt arbete;

    Sammanfattning : Detta är en studie som undersöker vilka arbetsuppgifter grundskollärare utför på sin arbetsplats, vilka typ av arbeten som tar mycket plats samt om detta är något som påverkar lärarens kvalitativa arbete med koppling till professionsteorin. Syftet med studien är att belysa vad för arbetsuppgifter som lärare utför i praktiken på deras arbetsplats. LÄS MER