Sökning: "Elisabeth Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Elisabeth Andersson.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att leva med fekal inkontinens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elisabeth Andersson; Louisa Greenhalgh; [2016]
  Nyckelord :Fecal incontinence; Women; Experiences; Taboo; Life-world; Fekal inkontinens; Kvinnor; Upplevelser; Tabu; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fekal inkontinens innebär en ofrivillig förlust av lös/fast avföring. Fekal inkontinens är ett relativt vanligt förekommande tillstånd, och mörkertalet anses vara stort. Stigmat kring tarmsjukdomar och eliminering gör tillståndet till ett tabubelagt ämne. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet och identitet : en intervjustudie om förskollärares arbete med flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elisabeth Andersson; Lovisa Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Den mer kompetente andre; didaktik; flerspråkighet; förskolan; förskollärare; identitet; metoder; proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Idag finns många barn på våra förskolor som är flerspråkiga och enligt läroplanen för förskolan ska barnen främjas i sin modersmålsutveckling liksom i utvecklingen av det svenska språket (Skolverket, 2016). Dessutom hör språk och identitetsutveckling ihop (a.a.). LÄS MER

 3. 3. ÖVERSÄTTARENS FALSKA VÄNNER. Översättning av passivkonstruktioner från danska till svenska utifrån Suzanne Brøggers roman Jeg har set den gamle verden forsvinde – hvor er mine øreringe? Breve til Prinsen af Mogadonien

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Norman; [2015-10-16]
  Nyckelord :danska; Översättning; passivkonstruktioner; s-passiv; bli-passiv; grammatisk ekvivalens;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur passivkonstruktioner har översatts från danska till svenska i ett utvalt material. Både danskan och svenskan bildar passiv på två sätt, dels morfologiskt där böjningssuffixet -s (eller -es) läggs till på verbstammen, dels perifrastiskt där passiven bildas genom ett hjälpverb (svenska bliva och vara, danska blive och være) och en perfektparticipform. LÄS MER

 4. 4. Betydande faktorer för effektiva specialtransporter

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Elisabeth Andersson; Reineck Maria; [2015]
  Nyckelord :Effective special transports; customer service; cost; significant factors; waste.; Effektiva specialtransporter; kundservice; kostnad; betydande faktorer; slöseri.;

  Sammanfattning : För att vara konkurrenskraftig på marknaden behöver företag hitta och använda möjliga resurser för förbättringar. En grund för ett kostnadseffektivt och kundtillgängligt logistiksystem är transporter. LÄS MER

 5. 5. Avskaffandet av revisionsplikten Hur har redovisningskonsulters verksamhet påverkats fyra år senare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Elisabeth Andersson; Alexzandra Johansson; Erik Thordenberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER