Sökning: "Elisabeth Billander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Billander.

  1. 1. Dialog - The creative mind playes with the things it loves

    D-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

    Författare :Elisabeth Billander; [2010-07-07]
    Nyckelord :Teater; performance; arbete; tid; identitet;

    Sammanfattning : Mitt examensarbete kom till slut att bli en performance som handlar om keramikkonst genomen annan konstform, teatern. Jag ville skapa ett verk av flera beståndsdelar som enbart existerari nuet. Ett verk i förvandling. Jag kallar mitt examensarbete för Dialog eftersom jag har arbetat idialog mellan olika material och mellan olika konstformer. LÄS MER