Sökning: "Elisabeth Gall Ising"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Gall Ising.

  1. 1. Bråkiga barn

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Gunnel Borg; Elisabeth Gall Ising; [2006]
    Nyckelord :bråkiga barn; förhållningssätt; konflikthantering; metoder;

    Sammanfattning : Borg, Gunnel. & Gall Ising, Elisabeth. 2006. ”Bråkiga barn”, (”Troublesome children”). LÄS MER