Sökning: "Elisabeth Håkansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Elisabeth Håkansson.

 1. 1. Translating Creative Ideas into Profitable Realities - A Multiple Case Study of how Swedish MNCs Foster the Antecedents of Intrapreneurship

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktoria Sandström; Elisabeth Håkansson; [2018-08-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Placing 192 Billion SEK in the Hands of People Who Dosen't Care

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisabeth Håkansson; [2016-06-30]
  Nyckelord :Involvement; Consumer Behaviour within Financial Markets; Self-Deception; Default bias; Premium pension; AP7 Såfa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Normer och attityder kring alkohol och tobak inom fotbollsklubbar : en kvalitativ studie bland fotbollsutövande ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sarah Håkansson; Elisabeth Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Alkohol; Tobak; Fotboll; Ungdomar; Drogpolicy; Folkhälsa;

  Sammanfattning : Riksidrottsförbundet och viss forskning menar att idrottsmiljöer har som effekt att skydda mot riskbruk av alkohol och tobak. Trots det visar annan forskning på att det finns korrelationer mellan föreningsidrott, främst fotboll, och en tillåtande alkoholkultur. LÄS MER

 4. 4. Paternity Leave as a Human Right. The Right to Paternity Leave, Parental Leave for the Father, as a Way to Actual Gender Equality in the View of CEDAW and other International Instruments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elisabeth Håkansson; [2008]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The pursuit for equality between men and women is an ongoing struggle. One of the largest differences between men and women in general is the amount of time spent taking care of children and the home. LÄS MER

 5. 5. Palliativ vård i hemmet : Upplevelser och behov av stöd hos patienter med cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Håkansson; Elisabeth Persson; [2007]
  Nyckelord :Cancer; Palliativ; Avancerad hemsjukvård; upplevelser; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur patienter med cancer upplevde att vårdas palliativt i hemmet samt vilket behov av stöd de hade. Litteratursökningen genomfördes på databaserna Blackwell Synergy, PubMed och Elin. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 1999 och 2007. LÄS MER