Sökning: "Elisabeth Håland"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elisabeth Håland.

 1. 1. Förskolans mottagande av barn på flykt - vikten av samverkan inom kommunen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elisabeth Håland; [2016]
  Nyckelord :Barn på flykt; förskola; KASAM; mottagande; nyanländ; trauma; organisation; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning- Förskolans mottagande av barn på flykt - vikten av samverkan inom kommunen. Receiving children seeking asylum into pre-school-¬the importance of cooperation in local government.Förväntat kunskapsbidragSverige har i många år tagit emot familjer och barn som fått fly från krig, förföljelse och andra katastrofer. LÄS MER

 2. 2. "Spridda skurar" eller kontinuitet – pedagogers argument om barngruppssammansättningar i förskolan

  Kandidat-uppsats, Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Elisabeth Håland; [2006]
  Nyckelord :Åldersblandad barngrupp; åldersindelad barngrupp; förskola; attityder; förskollärare;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om pedagogers olika uppfattningar om organisering av barn i förskolan, antingen i åldersblandade eller i åldersindelade barngrupper. Syftet med mitt arbete är att få en ökad förståelse av pedagogers val av arbetssätt där jag sätter fördelar och nackdelar mot varandra i frågan om hur man ska dela upp barngrupper i ålder. LÄS MER