Sökning: "Elisabeth Hermansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elisabeth Hermansson.

 1. 1. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Otto Hermansson; Mackenhauer Elisabeth; [2016]
  Nyckelord :Intern Employer Branding; kompetensutveckling; medarbetare; arbetsgivarvarumärke; värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Elisabeth Alm Borgenstierna; Hanna Hermansson; [2008]
  Nyckelord :palliativ vård; patient; vårdande; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär vård i livets slutskede där sjukdomen inte längre går att bota. För att uppnå god omvårdnad inom palliativ vård behöver vårdpersonalen inneha kunskap om hur man lindrar den döende patientens smärtor, både de fysiska och de psykiska. LÄS MER