Sökning: "Elisabeth Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Elisabeth Jansson.

 1. 1. Att börja på förskolan- en litteraturstudie om barns inskolning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elisabeth Hirmas Karner; Emeli Jansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractAtt skolas in i förskolans verksamhet är en process som alla barn som går på förskolan har varit med om. Mötet med förskolans värld kan ses som den första kontakten som barnet och dess familj har med skolans värld. LÄS MER

 2. 2. LEVERANTÖRSUTVECKLING I PRAKTIKEN - En studie av relationerna mellan svenska fordonstillverkare och deras leverantörer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Samuelsson; Elisabeth Jansson; [2018-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag i allmänhet lägger idag en allt större andel av sin omsättning på inköp. I takt med detta ökar vikten av leverantörerna för företagens möjligheter att erhålla hållbara konkurrensfördelar. LÄS MER

 3. 3. Environmental injustice and resistance in A Grain of Wheat and Potiki

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elisabeth Jansson Ek; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arhitectură săsească și agricultură în Transilvania

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rumänska

  Författare :Elisabeth Jansson Ek; [2015]
  Nyckelord :istoria transilvaniei; agricultură în transilvania; biserici fortificate; orașe fortificate; sate săsești; arhitectură săsească; Transsylvaniens historia Arhitectură transilvaniei; jordbruket i Transsylvanien; befästa kyrkor; befästa städer; saxiska byar; saxisk arkitektur; Transsylvaniens arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskestudenters skattade upplevelser av lärandemiljön före och efter inrättandet av Kompetenscentrum

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Elisabeth Fredborg; Karin Raninen Jansson; [2014]
  Nyckelord :Relationship; clinical learning environment; nursing students; feedback loop; Relation; klinisk lärandemiljö; sjuksköterskestuderande; återkoppling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har allt fler kliniska träningscentra för färdighetsträningetablerats för att möjliggöra en trygg och säker lärandemiljö med simuleringsmöjligheter förstuderande och personal. Klinisk färdighetsträning är en viktig del i sjuksköterskeutbildningenvid Högskolan Dalarna (HDa) där lärandemiljön på Kompetenscentrum (KC) kan bidra till enförbättring av lärandemiljön i den kliniska färdighetsutbildningen. LÄS MER