Sökning: "Elisabeth Kropp"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Elisabeth Kropp.

 1. 1. Skildringen av kvinnliga regenter i svenska historieläroböcker från sent 1800-tal till nutid utifrån ett genusperspektiv. : En kvalitativ innehållsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Esteban; [2020]
  Nyckelord :Historieläroböcker; drottningar; manliga regenter; innehållsanalys; genuskontrakt;

  Sammanfattning : Syftet med läromedelsstudien är att undersöka hur de kvinnliga regenterna Margareta, Karin Månsdotter, Elisabeth I, Kristina och Ulrika Eleonora skildras i elva svenska historieläroböcker från sent 1800-tal till nutid utifrån ett genusperspektiv. Jag använder mig av teoretiska utgångspunkter i genusteori och genuskontrakt med avseende att undersöka vilka manligt och kvinnligt kodade egenskaper som finns i olika läroböcker om olika drottning under olika tidsperioder. LÄS MER

 2. 2. "Klart du är en tjej. Du har ju långt hår med flätor och kjolar" : Hur kön görs i Camilla Gisslows roman Jag har ingen historia, jag har ett liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Charlie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Identitet; litteratur; värdegrund; Nussbaum; genus; kön; Langmann; tolererande subjekt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur Camilla Gisslows roman Jag har ingen historia, jag har ett liv (2016) kan användas i svenskundervisningen utifrån skolans värdegrund samt hur den kan möjliggöra, som Elisabeth Langmann benämner det, tolererande subjekt. Utvalda delar av romanen analyseras utifrån Judith Butlers teori om hur kön görs, vilka ligger till grund för de didaktiska implikationerna. LÄS MER

 3. 3. Smärtan styr mitt liv : En litteraturöversikt om kvinnors upplevelse av smärta vid endometrios

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elisabeth Kull; Linda Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; Endometrios; Kvinnor; Självhantering; Smärta; Upplevelse;

  Sammanfattning : Inledning: Endometrios är en kronisk östrogenberoende inflammationssjukdom som drabbar en av tio kvinnor. Sjukdomen kan ge kraftiga smärtor som är svåra att behandla och som ger en stor påverkan på kvinnornas liv. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva med smärta vid endometrios. LÄS MER

 4. 4. Vem vänds av vindarna? : Om kropp, kroppslighet och riktningar i Stina Aronsons Den fjärde vägen.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ann-Sofie Pedersen; [2017]
  Nyckelord :Stina Aronson; Den fjärde vägen; Elisabeth Grosz; kroppslighet; rum; Sara Ahmed; riktningar; orienteringar; genus;

  Sammanfattning : This essay examines the body in Stina Aronsons Den fjärde vägen, and is based on theories from Sara Ahmed who writes about how the body is orientated toward and away from objects and others. The essay also intend to examine the way the character inhabit the room from a bodily experience and how this affect the way they feel and act against each other and themselves. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig könsstympning : Kvinnors upplevelser av könsstympning och mötet med västerländsk vård efter ingreppet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cartaxo Elisabeth; Montero Sophia; [2014]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; Levd kropp; Lidande; Systemteori; Västerländsk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är ett ingrepp då kvinnans klitoris, inre blygdläppar och yttre blygdläppar skärs bort och sys ihop i ett icke-medicinskt syfte, det finns fyra olika typer. Är vanligast förekommande i 29 länder. Lagen förbjuder att utföra könsstympning med eller utan flickornas samtycke. LÄS MER