Sökning: "Elisabeth Kropp"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Elisabeth Kropp.

 1. 1. "Klart du är en tjej. Du har ju långt hår med flätor och kjolar" : Hur kön görs i Camilla Gisslows roman Jag har ingen historia, jag har ett liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Charlie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Identitet; litteratur; värdegrund; Nussbaum; genus; kön; Langmann; tolererande subjekt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur Camilla Gisslows roman Jag har ingen historia, jag har ett liv (2016) kan användas i svenskundervisningen utifrån skolans värdegrund samt hur den kan möjliggöra, som Elisabeth Langmann benämner det, tolererande subjekt. Utvalda delar av romanen analyseras utifrån Judith Butlers teori om hur kön görs, vilka ligger till grund för de didaktiska implikationerna. LÄS MER

 2. 2. Vem vänds av vindarna? : Om kropp, kroppslighet och riktningar i Stina Aronsons Den fjärde vägen.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ann-Sofie Pedersen; [2017]
  Nyckelord :Stina Aronson; Den fjärde vägen; Elisabeth Grosz; kroppslighet; rum; Sara Ahmed; riktningar; orienteringar; genus;

  Sammanfattning : This essay examines the body in Stina Aronsons Den fjärde vägen, and is based on theories from Sara Ahmed who writes about how the body is orientated toward and away from objects and others. The essay also intend to examine the way the character inhabit the room from a bodily experience and how this affect the way they feel and act against each other and themselves. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig könsstympning : Kvinnors upplevelser av könsstympning och mötet med västerländsk vård efter ingreppet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cartaxo Elisabeth; Montero Sophia; [2014]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; Levd kropp; Lidande; Systemteori; Västerländsk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är ett ingrepp då kvinnans klitoris, inre blygdläppar och yttre blygdläppar skärs bort och sys ihop i ett icke-medicinskt syfte, det finns fyra olika typer. Är vanligast förekommande i 29 länder. Lagen förbjuder att utföra könsstympning med eller utan flickornas samtycke. LÄS MER

 4. 4. “Hela våran uppväxt har liksom blivit offentlig” : En kvalitativ studie kring hur en grupp gymnasieelever ser på sitt eget och andras identitetsskapande i förhållande till media.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Elisabeth Lindberg; Emelie Bokdalen; [2013]
  Nyckelord :Identity; media; body image; social sex; ideal; norm; youth.; Identitet; media; kroppsuppfattning; socialt kön; ideal; norm; ungdomar.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp gymnasieelever ser på sitt eget och andras identitetsskapande i förhållande till media. Frågeställningar:●       Vilken inverkan anser deltagarna att media har på deras sociala kön och kroppsuppfattning?●       Ser deltagarna någon skillnad på hur killar och tjejer förhåller sig till media i sitt identitetskapande?●       Vad anser deltagarna att de normer och ideal som media förmedlar innebär för derasidentitetsskapande? Sammanfattning:Vår datainsamlingsmetod har bestått av två kvalitativa gruppintervjuer som genomförts på gymnasieskolor med deltagare som går sitt tredje år. LÄS MER

 5. 5. Bakom gardinen : dräktmode och nakna kvinnokroppar 1600-2000

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Smith Naessén Elisabeth; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar gardinernas utveckling och relation till dräktmode och kvinnans kropp mellan 1600 och 2000. I uppsatsens första del undersöks representationer av gardiner i flamländskt 1600 tals måleri. Därefter behandlas 1700 och 1800 talens dekorerade gardiner, dess antika referenser och relation till dräktmode. LÄS MER