Sökning: "Elisabeth Lindqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elisabeth Lindqvist.

 1. 1. Patienters upplevelser av bemötande inom den psykiatriska slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Olivia Lindqvist; Elisabeth Nilsson; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; psykiatrisk slutenvård; patientperspektiv; vårdrelation; sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett allt vanligare problem världen över. Målet med all sjukvård är att främja hälsa, fysisk som psykisk. Tidigare forskning visar att sjukvårdspersonal ofta brister i bemötandet inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 2. 2. Elever med språkstörning : En etnografiskt inspirerad studie av en skolas arbete med stöd till elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Lindqvist; Elisabeth Magnell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Så påverkas offentlighetsprincipen, när en extern konsult medverkar i kommunal rekrytering : Kan delar av ansökningsprocessen hållas konfidentiell?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Catrin Marsell; Elisabeth Lindqvist; [2009]
  Nyckelord :offentlighetsprincipen; offentlig handling; allmän handling; ansökningshandling; inkommen handling; handlingsoffentlighet; konsult; kommunal tjänstetillsättning; konsultmedverkan;

  Sammanfattning : Ansökningshandlingarna i ett kommunalt rekryteringsärende är vanligtvis att betrakta som allmänna handlingar. Detta har ibland upplevts som ett problem för kommunala arbetsgivare. LÄS MER