Sökning: "Elisabeth Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Elisabeth Lundgren.

 1. 1. En berättelse om svensk bostadspolitik – Analys av värdeförändringar och idéers resor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elisabeth Lundgren; Kristian Starnberg; [2021-02-09]
  Nyckelord :bostadspolitik; värde; idé; översättning; bostad 1850 – 2020;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att förbättra förståelsen för den svenska bostadsmarknaden och bostadspolitiken genom att belysa hur grundläggande värden och idéer samspelat under perioden1850-2020.Teori:Lundquists (1998) teori om samhälleliga värdeförändringar där brottningen mellan demokratiska och ekonomiska värden kombineras med Czarniawskas och Joerges (1996) teori om hur idéer förflyttas genom översättningar och reser i tid och rum. LÄS MER

 2. 2. Pornografikonsumtionens påverkan på ungdomar : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elisabeth Jorg; Pia Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Ungdomar; pornografi; attityder; konsekvenser;

  Sammanfattning : I Sverige år 2015 fanns det 1 533 165 ungdomar i åldern 13-25 år enligt Statiska centralbyrån. Att bli vuxen innebär stora förändringar både psykiskt och fysiskt och det kan vara en omvälvande och experimentell period i en människas liv. Detta omfattar bland annat att söka grupptillhörighet och att hitta sin sexuella identitet. LÄS MER

 3. 3. Så var fallet löst : En narratologisk analys av Freuds fallstudie "Fröken Elisabeth von R."

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Julia Lundgren von Euler-Chelpin; [2011]
  Nyckelord :narratology; psychoanalysis; Narratologi; Psykoanalys; Sigmund Freud; Mieke Bal; Gerard Genette; Fallstudie;

  Sammanfattning : The main purpose of this paper has been to use narratological theory for uncovering the narrative structure in Freud‟s cases, such as anachronisms and focalizing. My aim was to investigate the narrative and through these viewpoints discover what impact Freud‟s writing‟s had on the look of hysterical women. LÄS MER

 4. 4. Inskolning förr och nu : Pedagogers och föräldrars uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologiHögskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för didaktik; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologiHögskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för didaktik

  Författare :Elisabeth Pant; Johanna Lundgren; [2009]
  Nyckelord :anknytning; förskola; inskolning; samspel; trygghet;

  Sammanfattning : Lundgren, Johanna & Pant, Elisabeth (2009): Inskolning förr och nu. Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. LÄS MER

 5. 5. Ska man vara bitch eller babe? Det är som att gå balansgång på slak lina... : en studie av kvinnans roll i en mansdominerad organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elisabeth Lundgren; Gabriella Malmstedt; [2003]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem: Uppsatsen fokuserar på kvinnornas roll inom den svenska Försvarsmakten. 1979 fattades beslutet att kvinnor fick göra militärtjänst och året efter gjorde de första kvinnorna värnplikt. Idag, 23 år senare, utgör kvinnor fortfarande endast en liten del av Försvarsmaktens anställda militärer. LÄS MER