Sökning: "Elisabeth Lustig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Lustig.

  1. 1. Efter föräldraledigheten - om arbetsgivarens skyldighet att underlätta för arbetstagare med föräldraansvar.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Elisabeth Lustig; [2004]
    Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Väl medveten om att 5 § Jämställdhetslagen ger uttryck för en princip, och som rättsregel inte innehåller några rättigheter eller skyldigheter, har jag valt att ställa denna paragraf mot principen om arbetsgivarens ledningsrätt. Detta i syfte att se om och hur 5 § Jämställdhetslagen kommer i konflikt med denna när det gäller områdena arbetstid, arbetsskyldighet och omplacering. LÄS MER