Sökning: "Elisabeth Rydén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elisabeth Rydén.

 1. 1. Motiv och förutsättningar för Arbete med spänning på det svenska stamnätet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Elisabeth Rydén; Therese Erixon; [2012]
  Nyckelord :AMS; Arbete med spänning; elnät; elnätsunderhåll; underhåll; Svenska Kraftnät;

  Sammanfattning : In this thesis, the conditions of using the maintenance method live work at the Swedish TSO, Svenska Kraftnät has been analyzed. The study is limited to only include live work on 220 and 400 kV. The live work method is a type of maintenance that can be done, on lines or stations, even though they are still energized. LÄS MER

 2. 2.  Hållbar utveckling på Uppsala universitet :  en undersökning av universitets arbete och studenters uppfattning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emma Lidén; Elisabeth Rydén; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER