Sökning: "Elisabeth Wallin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Elisabeth Wallin.

 1. 1. Hållbarhetsrapporternas utveckling inom skogsbranschen under åren 2008-2016

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Elisabeth Danielsson; Stina Viberg; Johan Wallin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. More Bang for the Buck

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Elisabeth Pålsson; Josefine Wallin; [2016]
  Nyckelord :Advertising Approach; Advertising Equity; Content Marketing; Format Attitude; Message Equity;

  Sammanfattning : The advertising industry is evolving. With increasing clutter, changing consumer behaviors and the rise of new advertising formats brands are forced to increasingly rely on consumers to voluntarily approach their advertising. Content marketing is especially interesting in connection to the evolving advertising industry. LÄS MER

 3. 3. En oanständig frälsare : Marcella Althaus-Reids kristologi och Elisabeth Ohlson Wallins Ecce Homo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Hannes Svedberg; [2014]
  Nyckelord :christology; queer theology; Marcella Althaus-Reid; Elisabeth Ohlson Wallin; Ecce Homo; kristologi; queerteologi; Marcella Althaus-Reid; Elisabeth Ohlson Wallin; Ecce Homo;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den kristologi som kommer till uttryck i Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning Ecce Homo kan förstås i relation till det kristologiska projekt som artikulerats av Marcella Althaus-Reid. Undersökningen sker i två steg där Althaus-Reids kristologi först rekonstrueras utifrån de texter i hennes författarskap som tydligt behandlar ämnet, varefter en serie bildanalyser görs av fem fotografier ur Ecce Homo. LÄS MER

 4. 4. Dans, fjättrade fjärilar och påskägg : En bild- flera tolkningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Nyqvist; [2012]
  Nyckelord :religionspsykologi; visual studies; visuell studie; bilder; fotografier; symboler; analytisk psykologi; Carl G. Jung; komplexteorin; komplex; typologi; arketypteorin; arketyper; Salvador Dalí; Elisabeth Ohlson Wallin; jungiansk psykologi; ;

  Sammanfattning : I vår vardag utsätts vi hela tiden för bilder av olika slag, vissa påverkar oss på ett medvetet plan medan andra verkar gå oss obemärkt förbi. Vad är det som gör att vissa bilder påverkar oss mer än andra? Vad sätter bilderna igång inom oss? Vi tolkar allt vi ser utifrån våra egna referensramar vilket gör att en bild kan ha otaliga betydelser, allting ligger hos betraktaren. LÄS MER

 5. 5. Våga visa, våga fråga - en studie i hur museer kan hantera utmanande ämnen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Malin Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :Museology; controversial exhibitions; difficult exhibitions; public sphere; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last twenty years there's been a growing amount of exhibitions that in different ways challenge peoples feelings and ideas. It can be exhibitions that show other interpretations of a phenomenon than the once we're used to see or subjects that can be found sensitive or provoking to some people. LÄS MER