Sökning: "Elise From"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Elise From.

 1. 1. Ålder är bara en siffra - En kvalitativ studie kring ålders påverkan på det sociala kapitalet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linn Keszei; Elise Sandh; [2020-09-03]
  Nyckelord :socialt kapital; åderism; åldersmedvetet ledarskap; mentorprogram;

  Sammanfattning : The average life expectancy increases year by year. In 2060, a quarter of the Swedish population is predicted to be 65 or older, therefore the Swedish labour market needs to consider and plan for an ageing workforce. LÄS MER

 2. 2. Enkätundersökning om behandling av ögonbesvär : En studie om hur yngre personer med ögonbesvär åtgärdar symtom och deras medvetenhet kring behandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO); Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Louise Roempke; Elise Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine if, and in that case how, people with eye problems remedy these. The aim of the study was also to examine how much awareness that exists regarding different treatment options and to find out how the persons have attained their information regarding treatments. LÄS MER

 3. 3. Marknadsfört hållbarhetsarbete : En studie om konsumenters attityder till marknadsfört hållbarhetsarbete från svenska modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Ulverås; Maya Johnsson Rahm; Elise Hedman; [2020]
  Nyckelord :Sustainability communication; transparency; attitudes; buying intentions; Hållbarhetskommunikation; transparens; attityder; köpintentioner;

  Sammanfattning : Konsumenter idag visar stort intresse för hållbarhet, vilket blir en allt viktigare fråga i dagens modeindustri. Hur modeföretag på den svenska marknaden väljer att marknadsföra och kommunicera sitt hållbarhetsarbete har stor inverkan på konsumenters attityder och köpintentioner. LÄS MER

 4. 4. Political Communication During the Early Developments of the Coronavirus Crisis: A Quantitative Study of Swedish Party Leaders' Instagram Accounts

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Alicia Alexandersson; Elise Frelin; [2020]
  Nyckelord :Political communication; Crisis communication; Instagram; Coronavirus; Sweden;

  Sammanfattning : In light of the evolving Coronavirus crisis, this thesis aims to study the political communication of Swedish party leaders. Through a content analysis of 419 Instagram posts from January 31th to April 14th, 2020, we conclude that there was no strong relationship between important dates and developments in the Coronavirus crisis and the frequency of published posts. LÄS MER

 5. 5. Vem är Kellogg's-kvinnan? : En fallstudie om hur Kellogg’s väljer att framställa kvinnan i reklam ur ett retoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Makda Bereket; Elise Rangstedt; [2020]
  Nyckelord :Special K; weightloss; woman; stereotype; rhetoric; Love your body-discourse; Special K; viktnedgång; kvinna; stereotypisk; retorik; Love your body-diskurs;

  Sammanfattning : Studien har utgått från fyra olika reklamfilmer från företaget Kellogg’s. Uppsatsen är en fallstudie som syftar till att undersöka hur företaget Kellogg's använder retoriska strategier i samband med hur kvinnan i reklamfilmerna framställs. LÄS MER