Sökning: "Elise Jonsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elise Jonsson.

 1. 1. Artificiellt liv, kroppslighet och posthumanism i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elise Jonsson; [2019-05-07]
  Nyckelord :automaton; posthumanism; robot; science fiction; feminism; genusvetenskap;

  Sammanfattning : In this essay I will discuss posthumanism and how we become humans. Through analyzing two science fiction works, one movie and one short story, I will discuss what it means to be human and how the male liberal subject of humanism need to be broadened and opened up to allow for other subjects to exist. By comparing two female robots, one from E.T. LÄS MER

 2. 2. Högstadieskolgårdar : en studie om tonåringar, skolmiljö och psykosocial hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elise Jonsson; [2017]
  Nyckelord :skolgårdar; tonåringar; psykosocial hälsa; platsidentitet; planera för det oplanerade; gröna skolgårdar;

  Sammanfattning : I debatt och forskning inriktad på utemiljö lyser gruppen tonåringar med sin frånvaro. Dagens innehållsmässigt fattiga och i vissa fall inte ens existerande skolgårdar vid många högstadieskolor är ett exempel på hur utemiljöer för tonåringar ofta prioriteras bort. LÄS MER