Sökning: "Elise Jonsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elise Jonsson.

 1. 1. Twenty-First Century Drought Projections in Swedish Catchments

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elise Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Drought; climate change; drought index; climate models; catchments; societal functions; Torka; klimatförändring; torkindex; klimatmodeller; avrinningsområde; samhällsfunktioner;

  Sammanfattning : Droughts can have far-reaching and devastating effects on all sectors of society and ecology and future changes to drought and flood patterns are uncertain. This uncertainty has led to a lax response from local officials in dealing with mitigation and adaptation, particularly in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Plattorget och Silverparken : gestaltning av två platser utifrån egna erfarenheter och forskning om hälsofrämjande utemiljöer i Täby kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isa Lewén; Elise Jonsson; [2020]
  Nyckelord :gestaltning av offentliga rum; landskapsarkitektur; torg; park; hälsostråk; stödjande utemiljöer; hälsofrämjande design;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid av urbanisering där majoriteten av oss människor bor i städer, vilket har både positiva och negativa aspekter. Vårt moderna levnadssätt gör också att vi rör på oss för lite, och den psykiska ohälsan ökar. Enligt forskning kan vistelse i naturen bidra till att förbättra människors hälsa. LÄS MER

 3. 3. Artificiellt liv, kroppslighet och posthumanism i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elise Jonsson; [2019-05-07]
  Nyckelord :automaton; posthumanism; robot; science fiction; feminism; genusvetenskap;

  Sammanfattning : In this essay I will discuss posthumanism and how we become humans. Through analyzing two science fiction works, one movie and one short story, I will discuss what it means to be human and how the male liberal subject of humanism need to be broadened and opened up to allow for other subjects to exist. By comparing two female robots, one from E.T. LÄS MER

 4. 4. Högstadieskolgårdar : en studie om tonåringar, skolmiljö och psykosocial hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elise Jonsson; [2017]
  Nyckelord :skolgårdar; tonåringar; psykosocial hälsa; platsidentitet; planera för det oplanerade; gröna skolgårdar;

  Sammanfattning : I debatt och forskning inriktad på utemiljö lyser gruppen tonåringar med sin frånvaro. Dagens innehållsmässigt fattiga och i vissa fall inte ens existerande skolgårdar vid många högstadieskolor är ett exempel på hur utemiljöer för tonåringar ofta prioriteras bort. LÄS MER